Curs autorizat instructor animator hotel

Home > Cursuri > Cursuri de bază > Curs autorizat instructor animator hotel

Ghidul de animaţie este persoana calificată, avînd competenţe pentru creearea, organizarea şi coordonarea programelor şi activităţilor de divertisment pentru turişti în timpul sejurului sau pe parcursul călătoriei

Ghidul de animaţie creează programe şi activităţi de relaxare în funcţie de nevoile şi preferinţele turiştilor, de cadrul de desfăşurare a programului . Promovează eficient activităţile de divertisment în scopul atragerii turiştilor, oferindu-le materiale informative si furnizîndu-le informaţii turistice. Organizează activitatea asigurînd cadrul adecvat şi infrastructura pentru a elimina factorii de risc. Coordonează desfaşurarea acţiunii turistice, asigurând o ambianţă de relaxare în cadrul grupului. Administrează fondurile alocate activităţii urmărind încadrarea în limitele admise respectînd calitatea serviciilor oferite. Structurează informaţiile, realizînd o sinteză a activităţii desfăşurate, în vederea ameliorării calităţii serviciilor şi diversificării programelor de animaţie. Manifestă un deosebit simţ al relaţiilor umane, solicitudime, entuziasm, disponibilitate, receptivitate, adaptabilitate, rigoare, responsabilitate, imaginaţie, spontaneitate, dinamism.

La acest curs se pot înscrie toți cei care doresc să se specializeze în meseria de Animator Hotel (cod COR 343515).
Puteți accesa cursul acreditat de Ministerul Muncii, Solidaritații Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării, primind astfel un certificat de absolvire care este recunoscut de cele doua ministere.

Beneficiile obținerii unei astfel de diplome:

 • Certificatele de absolvire sunt cu antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației, având recunoaștere la nivel național și internațional.
 • Certificatul de absolvire se primește însoțit de suplimentul descriptiv, în care sunt înscrise competentele în conformitate cu cunoștințele dobândite la aceste cursuri și cu Standardele Ocupaționale.
 • Deprinderea tuturor cunosțintelor necesare profesării acestei ocupații.
 • Posibilitatea încadrării în câmpul muncii prin angajarea la una dintre firmele partenere, în funcție de referințele acordate de noi.
 • Posibilitatea avansării pe scară ierarhică în firmă la care sunteți angajat, datorită calificării obținute.

Pentru promovarea acestui curs trebuie să urmați atât orele de teorie la sală cât si orele de aplicații practice în sala de sport.

După finalizarea cursului, aveți posibilitatea să solicitați să dați examenul pentru a obține Certificatul de absolvire al Cursului de Instructor Sportiv, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Pentru a obține această diplomă, trebuie să participați la evaluarea finală, în forma scrisă, care va conține 10 întrebări tip grilă, în prezența unei comisii formată din specialiști numiți de ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări). Dacă, în urma evaluării obtineți nota 5(cinci), minima pentru promovarea acestuia, veți obține Certificatul de Absolvire recunoscut de cele doua ministere.

 • Taxa curs: 1.100 lei
 • Modalitati de plata: integral sau in rate

Plata poate fi efectuata  in rate dupa cum urmeaza:

 • Rata 1  – 500 lei la inscriere
 • Rata 2  – 300 lei  inaintea inceperii cursului
 • Rata 3  – 300 lei  inaintea sfarsitului de cursului

Plata poate fi realizata prin  transfer bancar sau cash. Tarifele includ:

 • intocmirea si procesarea  documentelor de inscriere
 • scolarizarea cu profesori de specialitate
 • suport de curs
 • locatie pentru desfasuraea cursurilor teoretice
 • sala pregatire practica
 • examen obtinere diploma
 • eliberare diploma de absolvire
 • suport pentru întocmirea dosarului în vederea recunosterii diplomei pe plan international

Pentru a vă înscrie la cursul de Animator Hotel organizat de Ars Nova vă rugăm să includeți următoarele acte în dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere CLICK PENTRU DOWNLOAD
 • foaia matricolă de absolvire a 12 clase cu sau fără diplomă de bacalaureat
 • contract de formare profesională CLICK PENTRU DOWNLOAD
 • copie certificat naștere
 • copie CI
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Sunt considerate înscrise la curs, persoanele care pot face dovada achitării taxei de înscriere.

Cursul se va tine in urmatoarele orase:

 • Oradea
 • Timisoara
 • Bucuresti
 • Cluj-Napoca

Curs autorizat de:

Autorizație

Autorizatie-animatie-hotel2
2015 © Copyright - Ars Nova