Curs autorizat instructor sportiv înot în București

Home > Cursuri > Cursuri de bază > Curs autorizat instructor sportiv inot > Curs autorizat instructor sportiv înot în București

Data inceperii cursurilor: 14. 11 .2019
Ultima zi de inscriere: 31.10.2019

Locatii de desfasurare a cursurilor:
revenim cu detalii
Aplicatii practice: revenim cu detalii

Instructorul SPORTIV (cod COR 347502) Activitatea de instructor sportiv se derulează în bazele sportive ale federațiilor sportive naționale, cluburilor și asociațiilor, aflate în aer liber sau în interior, terenuri de sport, săli de antrenament etc.

Instructorul sportiv este cel care derulează activități de instruire într-o ramură de sport, cu diferite categorii de participanți, grupe de inițiere, mediu și avansați.

Instructorul sportiv își desfășoară activitatea în domeniul sportului de performanța în ramuri de sport recunoscute de Ministerul Tineretului și Sportului prin certificatul de identitate sportivă: aeronautică, aikido, alpinism și escaladă, arte marțiale, arte marțiale de contact, atletism, automobilism sportiv, badminton, baschet, baseball și softball, bob și sanie, box, bridge, canotaj, ciclism și triatlon, culturism și fitness, dans sportiv, ecvestră, fotbal, fotbal tenis – CAJ, gimnastică, gimnastică ritmică, golf, haltere, handbal, hochei pe gheață, hochei pe iarbă, judo, kaiac-canoe, karate modern, karate kyokushinkai-IKO2, karate tradițional, karate WKC, kempo, lupte, modelism, motociclism, natație și pentlaton modern, oină, orientare, patinaj, polo, popice-bowling, radio-amatorism, rugby, schi biatlon, scrabble, scrimă, snooker, șah, table, taekwondoITF, taekwondo WTF, tenis, tenis de masă, tir sportiv, tir cu arcul, volei, yachting etc.

Instructorul sportiv poate conduce și realiza anumite părți din lecția de antrenament (organizarea grupei, partea de încălzire, inițierea în deprinderea procedeelor tehnice și tactice specifice ramurii de sport în care activează, scoaterea organismului din efort și relaxarea, etc.) sau lecția în totalitate sub îndrumarea atentă a profesorului antrenor sau independent urmărind îndeplinirea sarcinilor trasate de antrenor.
Instructorul sportiv poate avea sau nu responsabilități în îndeplinirea obiectivelor de performanță ale grupei aflate în pregătire, acestea fiind de competența antrenorului.
Instructorul sportiv se implică în procesul de identificare și selecționare a tinerelor talente în vederea practicării sportului de performanță, fiind cel care pregătește evaluarea și aplică metodele de evaluare, realizează documente și rapoarte privind rezultatele înregistrate la probele și testările prevăzute, selecționarea propriu-zisă fiind coordonată/dirijată de antrenor.

La acest curs se pot înscrie toți cei care doresc să se specializeze în meseria de Instructor Sportiv (cod COR 347502).
Puteți accesa cursul acreditat de Ministerul Muncii, Solidaritații Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării, primind astfel un certificat de absolvire care este recunoscut de cele doua ministere.

Beneficiile obținerii unei astfel de diplome:

 • Certificatele de absolvire sunt cu antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației, având recunoaștere la nivel național și internațional.
 • Certificatul de absolvire se primește însoțit de suplimentul descriptiv, în care sunt înscrise competentele în conformitate cu cunoștințele dobândite la aceste cursuri și cu Standardele Ocupaționale.
 • Deprinderea tuturor cunosțintelor necesare profesării acestei ocupații.
 • Posibilitatea încadrării în câmpul muncii prin angajarea la una dintre firmele partenere, în funcție de referințele acordate de noi.
 • Posibilitatea avansării pe scară ierarhică în firmă la care sunteți angajat, datorită calificării obținute.

Dobândirea de cunoștințe și aptitudini în următoarele unități de competență.

 • Menţinerea igienei personale şi a formei fizice generale
 • Aplicarea NSSM și în domeniul situațiilor de urgență
 • Organizarea activităților proprii
 • Gestionarea informațiilor
 • Pregătirea activității de instruire
 • Instruirea sportivilor
 • Evaluarea nivelului de performanță a sportivilor participanți la procesul de instruire
 • Pregătirea specifică ramurii de sport (Natație)

Programa educațională cuprinde 48 ore structurate astfel:

 1. Teorie – 32 ore.  Materii de studiu: Natație, Comunicare, Norme SSM și PSI
 2. Aplicații practice în piscină – 16 ore

Pentru promovarea acestui curs trebuie să urmați atât orele de teorie la sală cât si orele de aplicații practice în sala de sport.

După finalizarea cursului, aveți posibilitatea să solicitați să dați examenul pentru a obține Certificatul de absolvire al Cursului de Instructor Sportiv, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Pentru a obține această diplomă, trebuie să participați la evaluarea finală, în forma scrisă, care va conține 36 întrebări tip grilă, în prezența unei comisii formată din specialiști numiți de ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări). Dacă, în urma evaluării obtineți nota 5(cinci), minima pentru promovarea acestuia, veți obține Certificatul de Absolvire recunoscut de cele doua ministere.

 • Taxa curs: 3.000 lei
 • Modalități de plată: integral sau în rate

Plata poate fi efectuată în rate, după cum urmează:

 • Rata 1 –  1.500 lei la înscriere
 • Rata 2 – 1.500 lei înaintea începerii cursului

Plata poate fi realizată prin transfer bancar sau cash.

Tarifele includ:

 • întocmirea și procesarea documentelor de înscriere
 • școlarizarea cu profesori de specialitate
 • suport de curs
 • intarea în piscină pentru pregătirea practică
 • examen obținere diplomă
 • eliberare diplomă de absolvire

Pentru a vă înscrie la cursul de Instructor Sportiv organizat de Ars Nova vă rugăm să includeți următoarele acte în dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere CLICK PENTRU DOWNLOAD
 • foaia matricolă de absolvire sau dovada absolvirii studiilor minime obligatorii
 • contract de formare profesională CLICK PENTRU DOWNLOAD
 • copie certificat naștere
 • copie CI
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Sunt considerate înscrise la curs, persoanele care pot face dovada achitării taxei de înscriere.

Curs autorizat de:

Autorizație

Autorizatie-instructor-inot2
2015 © Copyright - Ars Nova